Gaskølere

Biogas fra anaerobisk nedbrydning er mættet med vanddamp, der har en betydelig negativ indvirkning.

Fjernelse af fugt opnås ved hjælp af nedkøling af biogas flow, så fugt bliver til kondensvand, der let kan adskilles, opsamles og udledes.

Vores kondens udfældnings systemer er baseret på en luftkølet fuldautomatisk vandkøler og en vand / biogas varmeveksler. De to enheder er forbundet med en recirkulerende vand + glykol hydrauliske kredsløb. Kondensvand, adskilles i veksleren og opsamles i en kondens udskiller.

Systemet er udformet som udgangspunkt samlet på en ramme; chiller leveres separat, til montering i ikke-farligt område.

 

Kontakt os gerne for vejledning omkring vores produkter