overdækning af gylletanke og procestanke

I samarbejde med vores partnere kan vi levere og montere tankoverdækninger på gylle- og fortanke. Vi konkurrerer først og fremmest på godt materialevalg høj håndværksmæssig kvalitet og pris.
Er du på udkig efter en ståltank, hjælper og rådgiver vi gerne om det.

Vi tilbyder opmåling i samarbejde med kunden, design, fremstilling og installation på stedet, baseret på erfaringer fra leverancer, til mange forskellige destinationer. 

Se mere her

Klimagasser
Emissioner fra mere end 20.000 tanke i landbruget og endnu flere i spildevands-branchen, stiller store krav til type og kvalitet af overdækninger, i industrien.  

Lugtgener
Udover at holde på klimagasserne, forhindrer eller begrænser over-dækningerne også spredning af lugt i nærområderne. Dermed reduceres risikoen for klager fra medborgere naturligvis også. Dette har hidtil været den væsentligste årsag til anskaffelse i industrien.

Miljøministeriet
Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19 december 2006 ”Bekendt-gørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.” med senere ændringer skal beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning.

Effektiv lagerkapacitet
Ved etablering af en fast overdækning, der forhindrer regnvand i gyllebeholderen, opnås en større effektiv lagerkapacitet. Der kan ligeledes spares omkostninger til udbringning af regnvandet, der ellers ville akkumulere sig i tanken.

Lav vedligeholdelse
På enhver løsning arbejdes der med en målsætning om lavest mulige vedlige-holdelse. Ved anvendelse af “Telt-overdækning”, er der stort set ingen vedligehold, når den først er installeret. 

Gør det en forskel?
Flere undersøgelser igennem årene og senest 2020, viser at størst reduktions-effekt på klimagasser, kommer fra fast overdækning af tankene. (Ref. undersøgelse i landbruget; Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen, Institut for Miljøvidenskab)

Ring til os

Er du interesseret i at høre nærmere træffes vi på tlf.: +45 5571 1110

Jeg accepterer brug af cookies til statistik. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse og til analyse formål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk