Gasopgradering

Opgradering af biogas til biometan.

Ved Opgradering af biogassen, adskilles metanen fra kuldioxiden. Derved opnås en meget ren metangas, der nu kan betegnes som bionaturgas.  I modsætning til det vi kender som naturgas, er denne gas fossilfri og produceret på biologiske affaldsstoffer fra dyrehold på landbrug og indsamlet organisk affald fra husholdningerne.

Biomethan

Bright Biomethane leverer et vel-afprøvet system til at opgradere biogas til en metanrig gas, også kendt som biomethan. Ved at anvende meget effektive membraner kan adskillelsen af metan fra biogas nå en effektivitet på mere end 99,5% og gøre biomethan egnet til injektion i det nationale net eller ved at komprimere gassen til flydende gas CNG. Alle størrelser leveres som plug and play, modul løsninger.

SEPARATION MED MEMBRANER

I membranenheden separeres gassen ved hjælp af en trykforskel over membranen. To gasstrømme opnås fra anlægget; en produktgas med en høj metanværdi og en CO2-rig gas. Brug af membraner med høj separationseffektivitet muliggør genvinding til det højest mulige metanudbytte. Afhængigt af nettet eller brugernes krav kan gassen opgraderes til den foretrukne metan-koncentration.

Forbehandling af gassen

Før biogassen kan ledes ind i membranerne, er det nødvendigt med forbehandling. Dette foregår ved at fjerne H2S indholdet og ved at fjerne vandet der er bundet i gassen. Se vores løsninger her på siden.

Ring til os

Er du interesseret i at høre nærmere træffes vi på tlf.: +45 5571 1110

OPGRADERET BIOGAS
I 2050 skal Danmark være fri for fossile brændstoffer, hvor energi i stedet produceres af vedvarende energikilder som biomasse, sol og vind. På baggrund af energiscenarier præsenteret af Energistyrelsen vil vind have en stor rolle. Et problem opstår i perioder, hvor der ikke er vind. Samtidig vil der også være perioder, hvor produktionen er højere end forbruget.

Biogasproduktionen er steget i de senere år og forventes at stige yderligere. Rå biogas skal bruges kontinuerligt og kan ikke lagres, og derfor fungerer den ikke som et sikkerhedsnet i et fossilfrit samfund. Imidlertid kan biogas opgraderes til biomethan, hvilket sker gennem et opgraderingsanlæg. Det fjerner CO2 og øger indholdet af CH4 fra 65% til lige under 100%. På denne måde kan det injiceres i det eksisterende naturgasnet, da kvaliteten af opgraderet biogas er på højde med naturgas og fungerer som et sikkerhedsnet, til svingende energiproduktion.

I Danmark har produktionen af vedvarende energi, herunder biogas, vundet frem de seneste år. Hvorfor der i 2018 blev produceret 13,4 PJ biogas, en stigning pa˚ 113% sammenlignet med 2015, tre år efter energiaftalen, der for alvor satte fokus pa˚ den grønne omstilling. En grund til det er, at Danmark i 2050 skal være fri af fossile brændsler, som kul, olie og naturgas, hvorfor biogas må forventes at udgøre en central del af fremtidens energiforsyning.

FORKORTELSER [Ref: DGC] 

CNG

CNG står for “compressed natural gas” – naturgas, der er komprimeret til 200 bar. Ved at komprimere gassen formindskes det volumen, som gassen fylder, og man kan derfor medbringe en større mængde gas.

LNG

LNG står for “liquified natural gas” – flydende naturgas. Naturgas bliver flydende, når man nedkøler den til omkring -160 °C. Fordelen ved at gøre naturgas flydende er, at dens volumen reduceres med faktor 600.

LPG – også kendt som autogas og flaskegas

Først og fremmest må LPG ikke forveksles med CNG eller LNG. Du kan ikke benytte LPG/Autogas/Flaskegas i din naturgasbil, ligesom du heller ikke kan benytte naturgas i din LPG/Autogas bil. Naturgas og LPG/Autogas er to vidt forskellige gasser, se under Naturgas og andre brændsler for forklaring. Blandt andet opbevares gasserne ved forskellige tryk (typisk for LPG/Autogas mindre end 10-15 bar og  for naturgas 200 bar eller mere), og det er derfor farligt at bytte om på brændstofferne. For at forhindre fejltankning er tankpistolerne/koblingerne til tanking af hhv. LPG/Autogas og naturgas udformet forskelligt. Du må ikke benytte en adaptor, som omgår denne forhindring, da det er farligt. 

CBG

CBG står for “compressed biogas” – bionaturgas, der er komprimeret til 200 bar. Der er teknisk set ingen forskel på CBG og CNG; forskellen ligger i gassens oprindelse. Bionaturgas stammer fra biogasanlæg. Ved alle danske CNG-tankstationer tanker man faktisk CBG.

LBG

LBG står for “liquified biogas” – flydende bionaturgas. Lige som CBG er LBG teknisk set det samme som LNG, men den flydende metan stammer fra biogasanlæg.

 

Jeg accepterer brug af cookies til statistik. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse og til analyse formål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk