Biologisk og kemisk rensning og afsvovlning – gasser og luft

Systemer til at fjerne lugt og svovlbrinte (afkast)luft og gas, i Spildevands- og Biogasanlæg.

Vi samarbejder med en række forskellige eksperter i Europa om at tilbyde rensesystemer til afkastluft og biogas. Det kan være systemer, der er bygget op over biologisk rensning såvel som kemisk rensning, hvor der ikke findes noget alternativ. Tag fat i os, hvis du er generet af lugt fra kloak, brønde osv, eller hvis du har brug for at fjerne Svovlbrinte (H2S) fra biogassen. – Vi har en bred vifte af eksperter i ryggen.  

Flow fra 0-5000 Nm3/h og H2S indhold på op til 4.000 ppm.

Ethvert biogasanlæg kræver et tilpasset koncept til at fjerne svovlbrinte. Vi hjælper gerne med at finde den løsning, der passer bedst til opgaven, naturligvis i samarbejde med vores kunder.  

Bioskrubber
Biotrickling
Kemisk rensning

Vi har også et biologisk filtermateriale til rådighed, der med fordel kan anvendes umiddelbart før aktivt kul og i mange tilfælde helt kan erstatte aktivt kul. Dette biologiske materiale, kan håndtere fugten i gassen og der er ikke behov for køling af gassen, før filtrering. Med dette filtermateriale reducerer du CO2 aftrykket betragteligt. H2s indholdet kan ikke være højere, end ved aktivt kul, men dette filtermateriale er fx velegnet til at rense biogassen/CO2 gassen ned til et minimum af H2S.

Kontakt os endelig for yderligere info.

Ring til os

Er du interesseret i at høre nærmere træffes vi på tlf.: +45 5571 1110